Słownik pojęć

A | B | C | D | R | V | W |

A

Analiza Wpływu na Biznes

(ang. Business Impact Analysis), określa nam jaki wpływ na działalność organizacji miałoby ewentualne poważne zakłócenie lub przerwanie jej procesów. Celem nadrzędnym analizy jest określenie krytyczności ocenianych procesów, co pozwala na oszacowanie wagi zasobów organizacji, które realizują te procesy.  Analizę BIA poprzedza zwykle Analiza Ryzyk (RA – Risk Assessment). Warto stosować analizę wpływu opartą na oddziaływaniu, a więc wychodząc od skutku, a nie przyczyny, co znacząco skraca rejestr ryzyk.

B

Business Continuity

czyli Ciągłość Działania, jest to taktyczna i strategiczna zdolność organizacji do reagowania na zdarzenia i zakłócenia, które mogą mieć negatywny wpływ na prowadzoną działalność. Celem nadrzędnym jest kontynuowanie najważniejszych procesów na akceptowalnym rynkowo poziomie. Zachowanie ciągłości, chroni interesy oraz reputację organizacji.

BIA

skrót od Business Impact Analysis, określa nam jaki wpływ na działalność organizacji miałoby ewentualne poważne zakłócenie lub przerwanie jej procesów. Celem nadrzędnym analizy jest określenie krytyczności ocenianych procesów, co pozwala na oszacowanie wagi zasobów organizacji, które realizują te procesy.  Analizę BIA poprzedza zwykle Analiza Ryzyk (RA – Risk Assessment). Warto stosować analizę wpływu opartą na oddziaływaniu, a więc wychodząc od skutku, a nie przyczyny, co znacząco skraca rejestr ryzyk.

Business Impact Analysis

czyli Analiza Wpływu na Biznes, określa nam jaki wpływ na działalność organizacji miałoby ewentualne poważne zakłócenie lub przerwanie jej procesów. Celem nadrzędnym analizy jest określenie krytyczności ocenianych procesów, co pozwala na oszacowanie wagi zasobów organizacji, które realizują te procesy.  Analizę BIA poprzedza zwykle Analiza Ryzyk (RA – Risk Assessment). Warto stosować analizę wpływu opartą na oddziaływaniu, a więc wychodząc od skutku, a nie przyczyny, co znacząco skraca rejestr ryzyk.

C

Ciągłość Działa

(ang. Business Continuity), jest to taktyczna i strategiczna zdolność organizacji do reagowania na zdarzenia i zakłócenia, które mogą mieć negatywny wpływ na prowadzoną działalność. Celem nadrzędnym jest kontynuowanie najważniejszych procesów na akceptowalnym rynkowo poziomie. Zachowanie ciągłości, chroni interesy oraz reputację organizacji.

CryptoLocker

czyli wirus szyfrujący. Rodzaj złośliwego oprogramowania, które po zainfekowaniu komputera blokuje użytkownikowi dostęp (np. przez zaszyfrowanie danych) do cennych dla niego plików. Jednocześnie wirus wyświetla komunikat z żądaniem okupu, w którym autor informuje ofiarę, że odblokuje dostęp do plików, jedynie po wpłacie (w wyznaczony przez siebie sposób) odpowiedniej kwoty jakiejś kryptowaluty.

D

DRaaS

Disaster Recovery as a Service (DRaaS) oznacza Odtwarzanie Awaryjne, lub też Odtwarzanie po Awarii w formie usługi, a więc Ciągłość Działania dla zasobów IT (teleinformatycznych) w oparciu o świadczenie zewnętrznego dostawcy. Podstawowe stany usługi to: replikacja, pełny lub częściowy tryb awaryjny (failover & partial failover) i powrót po awarii (failback).

Disaster Recovery as a Service

(DRaaS) oznacza Odtwarzanie Awaryjne, lub też Odtwarzanie po Awarii w formie usługi, a więc Ciągłość Działania dla zasobów IT (teleinformatycznych) w oparciu o świadczenie zewnętrznego dostawcy. Podstawowe składowe usługi to: replikacja, pełny lub częściowy tryb awaryjny (failover & partial failover) i powrót po awarii (failback).

Disaster Recovery Center

(DRC), czyli Centrum Awaryjne, obiekt wraz z infrastrukturą techniczną, którego organizacja może użyć do odzyskania i odtworzenia swoich systemów IT oraz danych, gdy jej główne centrum danych stanie się niedostępne.

Disaster Recovery Site

(DR Site), Lokalizacja Awaryjna – obiekt wraz z infrastrukturą techniczną, którego organizacja może użyć do odzyskania i odtworzenia swoich systemów teleinformatycznych i danych, gdy jej główne centrum danych stanie się niedostępne.

R

RPO

skrót od Recovery Point Objective, w wolnym tłumaczeniu „punkt odtwarzania”. Wyraża ilość danych jaka zostanie utracona od momentu awarii. Zwyczajowo jest to ostatnia kopia zapasowa, wykonana przed awarią lub w przypadku replik ostatni punkt przywracania. Niekiedy mówi się, że RPO to punkt w czasie, do którego się cofniemy gdy nastąpi awaria niszcząca także dane.

RTO

skrót od Recovery Time Objective, czyli czas odtwarzania. Oznacza czas, jaki jest potrzebny od chwili wystąpienia awarii do chwili uruchomienia awaryjnego trybu pracy (failover). RTO nie oznacza zatem czasu potrzebnego do powrotu do punktu wyjścia. Ten czas przybliży nam dodanie RTO do WRT.

V

Virtual Private Network

(VPN) Wirtualna Sieć Prywatna to bezpieczny tunel między dwoma lub większą ilością urządzeń. Sieci VPN są używane do ochrony prywatności w sieci Internet. Technologia została opracowana w celu umożliwienia użytkownikom zdalnym i oddziałom bezpiecznego dostępu do aplikacji korporacyjnych i innych zasobów.

VPN

(ang. Virtual Private Network) Wirtualna Sieć Prywatna to bezpieczny tunel między dwoma lub większą ilością urządzeń. Sieci VPN są używane do ochrony prywatności w sieci Internet. Technologia została opracowana w celu umożliwienia użytkownikom zdalnym i oddziałom bezpiecznego dostępu do aplikacji korporacyjnych i innych zasobów.

W

WRT

skrót od Work Recovery Time (nie podejmuję się tłumaczenia terminu :). To czas potrzebny na przywrócenie utraconych danych, czyli powtórzenie operacji sprzed awarii i wprowadzenie do systemów przez właściwe zespoły. Przy wysokim RPO i wielu transakcjach, ten czas może niekiedy być dłuższy niż RTO. Łączny czas WRT i RTO daje przybliżony czas powrotu do stanu sprzed awarii.