Oferta

Inżynier projektu dla wdrożeń z zakresu Disaster Recovery czyli odtwarzania po awarii (DRaaS, DRCaaS, DR Site, DRC)

Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu pełnego procesu diagnozy problemów, identyfikacji potrzeb oraz inwentaryzacji zasobów niezbędnych do wdrożenia systemu odtwarzania po awarii jako elementu Planowania Ciągłości Działania (BCP). Nadzór inwestorski nad całym projektem.

 • określenie celów biznesowych,
 • analiza stanu obecnego,
 • dobór metody i ramy projektu,
 • koncepcja techniczno-funkcjonalna,
 • kryteria wyboru dostawców,
 • przygotowanie wkładu do zapytania ofertowego (RFP)
  analiza ofert i projektów umów,
 • wsparcie w spotkaniach z dostawcami,
 • ewaluacja koncepcji,
 • pisemne rekomendacje do wyboru dostawcy,
 • nadzór nad wdrożeniem,
 • testy i strojenie systemu,
 • odbiór i dokumentacja.

Przeciętna wartość kontraktu 15 tys. zł netto (50 godzin)

Opracowanie IT Disaster Recovery Plan, czyli planu odzyskiwania po awarii dla obszaru informatycznego (IT)

Dokument zapewnia uporządkowane podejście do reagowania na nieplanowane incydenty, które zagrażają infrastrukturze IT i obejmuje sprzęt, oprogramowanie, sieci, procesy oraz ludzi. Ochrona inwestycji firmy w infrastrukturę technologiczną – oraz zdolność firmy do prowadzenia działalności – to kluczowe przyczyny wdrożenia planu odzyskiwania po awarii IT.

 • opracowanie polityki planowania awaryjnego (Contingency Planning Policy),
 • Analizę Wpływu na Biznes (BIA),
 • identyfikacja środków zapobiegawczych,
 • strategia odzyskiwania,
 • plany awaryjne dla systemów IT (DR),
 • plany testów sprawdzających,
 • szkolenie dla personelu pomocniczego,
 • procedury utrzymaniowe i aktualizacyjne.

Przeciętna wartość kontraktu 20 tys. zł netto (80 godzin)

Porozmawiajmy. Jeśli zostawisz swój numer, oddzwonię.

Oddzwon

[recaptcha size:compact]