Oferta

Inżynier projektu dla wdrożeń z zakresu Disaster Recovery czyli odtwarzania po awarii (DRaaS, DRCaaS, DR Site, DRC)

Jakkolwiek nazwiemy usługę, finalnie chodzi o minimalizowanie skutków, a więc czasu i kosztu przestoju.

Moja usługa to pokierowanie całym przedsięwzięciem, od diagnozy stanu, poprzez identyfikacji potrzeb oraz inwentaryzacji zasobów i wybór dostawcy. Czyli wdrożenia systemu odtwarzania po awarii jako elementu Planowania Ciągłości Działania (BCP). Nadzór inwestorski nad całym projektem do uruchomienia i przetestowania włącznie.

 • określenie celów biznesowych,
 • analiza stanu obecnego,
 • dobór metody i ramy projektu,
 • koncepcja techniczno-funkcjonalna,
 • kryteria wyboru dostawców,
 • przygotowanie wkładu do zapytania ofertowego (RFP)
  analiza ofert i projektów umów,
 • wsparcie w spotkaniach z dostawcami,
 • ewaluacja koncepcji,
 • pisemne rekomendacje do wyboru dostawcy,
 • nadzór nad wdrożeniem,
 • testy i strojenie systemu,
 • odbiór i dokumentacja.

Potrzebujesz oferty, zostaw telefon w formularzu poniżej.


Opracowanie IT Disaster Recovery Plan, czyli planu odzyskiwania po awarii dla obszaru informatycznego (IT)

Kiedyś trzeba to napisać. Zwykle nie ma czasu. Mogę zrobić to za Was.

Dokument zapewnia uporządkowane podejście do reagowania na nieplanowane incydenty, które zagrażają infrastrukturze IT i obejmuje sprzęt, oprogramowanie, sieci, procesy oraz ludzi. Ochrona inwestycji firmy w infrastrukturę technologiczną – oraz zdolność firmy do prowadzenia działalności – to kluczowe przyczyny wdrożenia planu odzyskiwania po awarii IT.

 • Analiza Ryzyka,
 • Analiza Wpływu na Biznes (BIA),
 • Mapa zależności,
 • Plany awaryjne,
 • Procedury utrzymaniowe i aktualizacyjne.

Potrzebujesz oferty, zostaw telefon w formularzu poniżej.


Porozmawiajmy. Jeśli zostawisz swój numer telefonu, na pewno oddzwonię.

Oddzwon